Få det bedste individuelle behandlingsprogram overhovedet

Der er sket en øget individualisering de sidste mange år. Dette vil sige, at man i højere og højere grad betragter et menneske som et individ, og man ikke betragter det så meget som en del af et fællesskab. Det handler om individet, og det handler om, hvordan det for individet. Man skal selv skabe sit liv, og det er op til en selv, om man kommer langt i livet, for alting er muligt, hvis man bare tror, at man kan. Sådan er man gået over til at tænke i dag, men det, der er lidt mærkeligt ved det hele er, at systemet, det vil sige samfundet, i høj grad stadig behandler mennesker som stereotyper, det vil sige grupper af mennesker, som alle sammen minder rigtig meget om hinanden, mens man overhovedet ikke indser, at det er individer, der ligger bag alle disse mange samfundsstrukturer. Dette vil sige, at der ikke findes to tilfælde, som er helt ens. Om det er i sundhedssektoren, om det er i socialsektoren eller om det er på et andet område, det er for så vidt ligegyldigt. Der er aldrig to sager, der er helt ens, for der er altid individuelle mennesker bag det hele, som har individuelle problemer, som man ikke bare kan løse ved at sætte nogle alment gældende regler op.

Der findes nogle mennesker i samfundet, som har det helt utrolig svært. Det er dem, som man kan kalde for mennesker, som befinder sig i de nederste samfundslag, og som er utrolig svære at hjælpe, men det kan godt lade sig gøre, og det bliver man altid nødt til at tro på.

Problemerne ligger ofte meget dybt hos disse mennesker, og de kan sagtens lide af en dobbeltdiagnose, det vil sige, at de har en psykisk lidelse, som så har ført dem ud i noget misbrug af en art. Disse mennesker kræver megen hjælp, men det kan faktisk godt lade sig gøre at hjælpe dem.

Giver aldrig op

Der findes nogle institutioner, som gerne vil hjælpe disse mennesker med dobbeltdiagnose, og disse institutioner finder man både i Slagelse, men også andre steder på Sjælland. Disse institutioner er helt særlige, fordi de har en indstilling og tilgang til tingene, som går på, at man aldrig vil opgive et menneske, bare fordi det er lidt svært at hjælpe. Derudover bliver der også givet en meget individuel behandling, hvor hver enkelte person får lige præcis det behandlingsprogram, som passer bedst til ham eller hende.

Et program, der virker

Der er efterhånden flere og flere eksempler på, at behandlingsprogrammet, som tager udgangspunkt i den individuelle person, virker rigtig godt. Der er ved at komme rigtig gode resultater, og man ser flere og flere mennesker med dobbeltdiagnose komme ud på den anden side og lever i dag et godt og velfungerende liv, dog med stadig hjælp fra en af de mange klinikker eller institutioner, for man bliver aldrig ladt i stikken, for man har jo nogle problemer, som man dog fint kan leve med, hvis man tackler dem korrekt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *